Em hãy lập bảng thống kê khởi nghĩa Hai Bà Trưng thời gian địa điểm người lãnh đạo kết quả và ý nghĩa ? Giúp mình với tại bài này có kiểm tra -.

Question

Em hãy lập bảng thống kê khởi nghĩa Hai Bà Trưng thời gian địa điểm người lãnh đạo kết quả và ý nghĩa ? Giúp mình với tại bài này có kiểm tra …..

in progress 0
Ivy 20 phút 2021-10-10T06:44:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T06:45:38+00:00

  Thời gian – Địa điểm :                  

  Đầu năm 40 – Hà Nội

  Người lãnh đạo :

  Trưng Trắc 

  Trưng Nhị

  Ý nghĩa :

  – Biểu hiện ý chí quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền của dân tộc.

  – Tinh thần yếu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.

  Kết quả :

  Giành được thắng lợi.

  0
  2021-10-10T06:45:42+00:00

  Thời gian – Địa điểm :                  

  Đầu năm 40 – Hà Nội

  Người lãnh đạo :

  Trưng Trắc 

  Trưng Nhị

  Ý nghĩa :

  – Biểu hiện ý chí quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền của dân tộc.

  – Tinh thần yếu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.

  Kết quả :

  Giành được thắng lợi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )