Em hãy lấy 2 ví dụ về dân chủ trực tiếp và 2 ví dụ về dân chủ gián tiếp

Question

Em hãy lấy 2 ví dụ về dân chủ trực tiếp và 2 ví dụ về dân chủ gián tiếp

in progress 0
Isabelle 1 tuần 2021-09-02T13:39:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:41:06+00:00

      trực tiếp.

  + Ví dụ: Tất cả công dân đủ điều kiện trực tiếp đi bỏ phiếu bầu ra những người mình tin tưởng, đủ đức đủ tài vào trong Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu quốc hội.

  –        gián tiếp

  + Ví dụ: Đại biểu quốc hội là người đại diện cho nhân dân, được sự ủy thác của nhân dân, thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật để quản lí xã hội

  0
  2021-09-02T13:41:09+00:00

  DCTT

  1, Tất cả công dân đủ điều kiện trực tiếp đi bỏ phiếu bầu ra những người mình tin tưởng, đủ đức đủ tài vào trong Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu quốc hội.

  2,Mọi người bỏ phiếu bầu chủ tịch cho một hội đồng.

  DCGT

  1,Hội đồng các cấp ra quyết định thay cho nhân dân để bảo toàn và tiến hành các kế hoạch.

  2, Đại biểu quốc hội là người đại diện cho nhân dân, được sự ủy thác của nhân dân, thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật để quản lí xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )