em hãy nêu 1 số thông tin về hoàn cảnh ra đời và đặc điểm cách nghị luận của bài văn tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Question

em hãy nêu 1 số thông tin về hoàn cảnh ra đời và đặc điểm cách nghị luận của bài văn tinh thần yêu nước của nhân dân ta

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-20T00:03:41+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:04:55+00:00

  *văn bản dc trích từ văn kiện báo cáo chính tị do chủ tịch HCM trình bày tai đại hội lần II của đảng lao đông vn(nay là đảng csvn) tại việt bắc

  *lập luận chặt chẽ 

  dẫn chứng dc đưa theo mô hình “từ ..đến”xắp xếp hợp lý(theo trình tự tuổi tác ,tg nơi chốn..)

   dẫn chứng chọn lọc, xác thực, được trình bày thứ tự theo thời gian nhằm làm nổi bật tính toàn dân (cụm từ”từ xưa đến nay”

  lối so sánh độc đáo, giàu h/ảnh, gợi cho ng đọc thấy đc sức mạnh, giá trị quý báu của t/thần yêu nước vốn là một khái niệm trừu tượng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )