Em hãy nêu các bước để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc trong phần mềm MuseScore

Question

Em hãy nêu các bước để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc trong phần mềm MuseScore

in progress 0
Alaia 2 tuần 2021-07-12T10:27:59+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:29:09+00:00

  Việc thêm các nốt nhạc và dấu lặng vào khuông nhạc yêu cầu 4 bước cơ bản:

  1. Chọn vị trí bắt đầu để nhập nốt
  2. Chọn chế độ Nhập nốt
  3. Chọn trường độ của nốt (hay dấu lặng) bạn muốn nhập
  4. Nhập cao độ (hoặc dấu lặng) bằng phím tắt, chuột, hoặc bàn phím MIDI

  0
  2021-07-12T10:29:36+00:00

  -Bước 1: Điểm khởi đầu

  -Bước 2: Chế độ ‘Nhập nốt’

  -Bước 3: Về trường độ của nốt nhạc (hay dấu lặng)

  -Bước 4: Nhập cao độ

  -Các phím tắt khác

  xin ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )