Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luậ

Question

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-07-11T01:06:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:07:51+00:00

  * Các đặc trưng của pháp luật :

  + Tính quy phạm phổ biến

  + Tính quyền lực, bắt buộc chung

  + Tính xác định chặt chẽ về mọi hình thức

  * Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

  0
  2021-07-11T01:07:58+00:00

  Các đặc trưng của pháp luật :

  + Tính quy phạm phổ biến

  + Tính quyền lực, bắt buộc chung

  + Tính xác định chặt chẽ về mọi hình thức

  * Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )