Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luậ

Question

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

in progress 0
Lydia 4 tuần 2021-07-11T01:04:04+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:05:30+00:00

  – Các đặc trưng của pháp luật:

  +Pháp luật có tỉnh quyền lực nhà nước

  +Pháp luật có tính quy phạm phổ biến

  +Pháp luật có tính hệ thống

  +Pháp luật có tính xác định về hình thức

  Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải là văn bản quy phạm pháp luật Những văn bản này không mang tínhquy phạm phổ biến, không mang tính bắt buộc chung và không phải là văn bản quy phạm mang tính quyền lực của nhà nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )