em hãy nêu các sự kiện chứng minh các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?

Question

em hãy nêu các sự kiện chứng minh các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-07-11T14:06:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:08:24+00:00

  *Chứng minh:

  +Các vua của triều đình nhà Nguyễn đều không đặt các chức quan trọng trong triều đình như không đặt ngôi hoàng hậu , bãi bỏ chức tể tướng.

  +Các vua triều Nguyễn đều tự mình trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương.

  +Từ việc đặt luật pháp , nắm giữ binh quyền , điều động binh ,… đều do vua nắm quyền

  Chúc bạn học tốt!Nếu được cho mình xin CTLHN nha! =))

  0
  2021-07-11T14:08:43+00:00

  Trả lời :

  Sự kiện chứng minh :

  + Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu

  +Bỏ chức tể tướng, tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương

  + Từ việc đặt luật pháp đến việc tổ chức các kì thi Hội, từ việc thay đổi các quan trong triều, điều động quân đi đánh xa đến việc trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh, đều là  do các nhà  vua quyết định.

  Xin hay nhất ạ 

  Xin hay nhất ạ làm ơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )