Em hãy nêu công lao của Lê Lợi và Nguyễn Trãi đối với lịch sử dân tộc

Question

Em hãy nêu công lao của Lê Lợi và Nguyễn Trãi đối với lịch sử dân tộc

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-07-18T20:11:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:13:01+00:00

  Công lao của Lê Lợi:
  Lê Lợi trong 5 năm làm vua, có những công lao to lớn. Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Vua hăng hái dấy nghĩa binh đánh dẹp giặc Minh, 20 năm mà thiên hạ đại định. Đến khi lên ngôi, định luật lệ, chế lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, lập quan chức, lập phủ huyện, thu góp sách vở, mở trường học, có thể gọi là có mưu lớn, sáng nghiệp. “
  Công lao của Nguyễn Trãi:

  -Là một hòang đế anh minh,tài giỏi về kinh tế , chính trị, quân sự, nhà văn, nhà thơ .

  -Sáng lập hội Tao Đàn , đánh dấu bước phát triển cao văn chương đương thời . Hội Tao Đàn do lê Thánh Tông sáng lập gồm 28 hội viên gọi là “Tao Đàn nhị thập bát tú “; là hội thơ và bình thơ , là câu lạc bộ giải trí của vua và 1 số cận thần

  -Thơ văn yêu nước , yêu dân tộc .

  -Văn thơ chữ Hán : Quỳnh uyển cửu ca , Châu cơ thắng thưởng .

  -Văn thơ chữ Nôm có Hồng Đức Quốc Âm thi tập.

  0
  2021-07-18T20:13:28+00:00

  LÊ LỢI

  -Chống lại và đánh đuổi nhà Minh xâm lược
  -Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà minh
  -Hướng dẫn và dẫn dắt quân khởi nghĩa để có được những trận thắng
  -Lê lợi đã đóng góp nhiều công sức vào các trận đanh
  -Chấp nhận hi sinh để đánh đuổi quân xâm lược và chọn được một đội quân sĩ dũng cảm
  NGUYỄN TRÃI

  Ông là người đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, cùng với Lê Lợi góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )