Em hãy nêu mối quan hệ giữa hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội? Thanks nhiều

Question

Em hãy nêu mối quan hệ giữa hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội?
Thanks nhiều

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-09-05T18:03:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:04:51+00:00

  Gia đình là một hình thức tổ chức đời sống cộng đồng của con người, một thiết chề văn hóa – xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở của quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ sinh sản, nuôi dưỡng, giáo dục, tình cảm …

  0
  2021-09-05T18:05:16+00:00

  Khi gia đình hạnh phúc thì mọi người sẽ hòa thuận yêu thượng nhau, góp phần tạo nên nhân cách, bồi dưỡng đạo đức, làm nên những công dân văn minh. Những đứa trẻ được sinh ra sẽ sống trong một môi trường, xã hội đủ đầy và tốt đẹp, sẽ không phát triển lệch lạc hay sa đọa vào mặc xấu của xã hội. Giảm bớt tỷ lệ ly hôn, tảo hôn, bỏ con,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )