em hãy nêu một số ví dụ về thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng mắt xúc

Question

em hãy nêu một số ví dụ về thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng mắt
xúc

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-08-28T02:16:03+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:17:29+00:00

  đáp án

  Thị giác : Nhìn thấy tín hiệu đèn báo giao thông, màu sắc của loài hoa, hình ảnh của một người hay một địa danh nào đó, các hướng dẫn chỉ dẫn sử dụng các thiết bị …

  0
  2021-08-28T02:17:37+00:00

  Các bài báo

  Bản tin truyền hình

  Đèn tín hiệu

  Màu sắc của hoa

  Hình ảnh con người

  Địa danh – quang cảnh

  Hướng dẫn sử dụng thiết bị

  Phim ảnh

  Bầu trời, xe cộ

  ………….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )