Em hãy nêu những tấm gương(cá nhân hay tập thể) góp phần bảo vệ di sản văn hóa?

Question

Em hãy nêu những tấm gương(cá nhân hay tập thể) góp phần bảo vệ di sản văn hóa?

in progress 0
Reese 1 năm 2021-08-19T18:55:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:57:54+00:00

  Tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa:

  + Bảo tàng lịch sử Việt Nam

  + Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam

  + Bảo thàng thiên nhiên Việt Nam

  + Bảo tàng cách mạng nhân dân 

  + Bảo tàng Hà Nội

  0
  2021-08-19T18:57:56+00:00

  Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như đội “Nông dân sản xuất giỏi,” “Cây sáng kiến,” “Công nhân tiên tiến tiêu biểu,” “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo,” “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang,” “Thanh niên ưu tú, lập thân lập nghiệp,” “Công dân tiêu biểu,” “Đội xe máy cứu thương tự nguyện”…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )