em hãy nêu nhứng thành tựu chủ yếu về giáo dục của đại việt thời lê sơn ?vì sao đại việt lại đạt được những thành tựu nói trên?

Question

em hãy nêu nhứng thành tựu chủ yếu về giáo dục của đại việt thời lê sơn ?vì sao đại việt lại đạt được những thành tựu nói trên?

in progress 0
Rose 1 năm 2021-07-24T18:03:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:05:03+00:00

  *1- giáo dục và khoa cử
  – vua lê thái tổ cho dựng lại quốc tử giám ở kinh đô thăng long , ở các đạo , phủ đều có trường công , hàng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại . đa số dân đều được đi học , trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát . nội dung học tập , thi cử là các sách của đạo nho . nho giáo chiếm địa vị độc tôn . phật giáo , đạo giáo bị hạn chế
  – thời lê sơ (1428- 1527) tổ chức được 26 khoa thi , lấy đỗ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên
  văn học , khoa học , nghê thuật
  – văn học chữ hán tiếp tục chiếm ưu thế , văn học chữ nôm giữ vị trí quan trọng . văn thơ thời lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc , thể hiện niềm tự hào dân tộc , khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc
  – sử học có tác phẩm đại việt sử kí toàn thư , lam sơn thực lực
  – địa lí có tác phẩm hồng đức bản đồ , dư địa chí , an nam hình thăng đồ
  – y học có bản thảo thực vật toát yếu
  – nghệ thuật sân khấu ca múa nhạc , chèo , tuồng , cải lượng đều phát triền
  – điêu khắc có phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện
  – một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc như nguyễn trãi , lê thánh tông
  *2-   nhờ có những nổ lực to lớn của nhân dân vượt qua những khó khăn sau chiến tranh , tích cực , cần cù lao động , nhà nước lê sơ quan tâm đến đất nước , nhân dân thể hiện ở nhiều chủ trương , chính sách , biện pháp tích cực , tiến bộ trên các lĩnh vực chính trị , quân sự , quốc phòng , văn hóa , giáo dục , xã hội

  0
  2021-07-24T18:05:19+00:00

  Nhứng thành tựu chủ yếu về giáo dục của đại việt thời lê sơ:

  -Vua Lê cho mở lại trường học, xây dựng Văn Miếu quốc tử giám.

  -Trường học được mở rộng, chú trọng việc thi cử để tuyển chọn quan lại.

  -Thời Lê sơ tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên.

  -Có cách lẫy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, trong nước ko bỏ sót nhân tài.

  Đại việt lại đạt được những thành tựu nói trên vì:

  -Nhà nước biết quan tâm đến giáo dục.

  -Trường học được mở rộng, nhân dân được đi học và mở rộng kiến thức hơn `->` bộ máy quan lại liêm khiết, chắc chắn và có nhiều người tài hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )