Em hãy nêu những yếu tố của Hồ Tây Môi trường sống của sinh vật nào ? Có những nhân tố sinh thái nào? Có những mối quan hệ nào? Số lượng sinh vật tron

Question

Em hãy nêu những yếu tố của Hồ Tây
Môi trường sống của sinh vật nào ?
Có những nhân tố sinh thái nào?
Có những mối quan hệ nào?
Số lượng sinh vật trong hồ biến động như thế nào ?
Nhờ các bạn chuyên sinh nha
Thank you <3

in progress 0
Alexandra 2 giờ 2021-10-23T11:52:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T11:54:35+00:00

  a,

  + Môi trường đất gồm các lớp đất sâu khác nhau, trong đó có các sinh vật đất sinh sống.    

  + Môi trường trên cạn bao gồm mặt đất và lớp khí quyển, là nơi sinh sống của phần lớn sinh vật trên trái đất.

  + Môi trường nước gồm những vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn có các sinh vật thuỷ sinh.

  + Môi trường sinh vật gồm có thực vật, động vật và con người, là nơi sống của các sinh vật khác như sinh vật kí sinh, cộng sinh.

  b, + Các nhân tố vô sinh
      +Các nhân tố hữu sinh

      +Nhân tố con người

  c,  +Hệ sinh thái được kiểm soát bởi cả hai yếu tố bên ngoài và bên trong. Các yếu tố bên ngoài như khí hậu, vật liệu gốc tạo thành đất, địa hình và thời gian, tất cả đều có ảnh hưởng lên hệ sinh thái. Tuy nhiên, những yếu tố bên ngoài này, tự chúng không bị ảnh hưởng bởi hệ sinh thái.[9] Hệ sinh thái không phải là cố định: chúng có thể bị nhiễu loạn định kỳ và thường ở trong quá trình hồi phục từ những nhiễu loạn trong quá khứ và tiến đến cân bằng.[10] Các yếu tố bên trong thì lại khác: Chúng không chỉ kiểm soát các quá trình hệ sinh thái mà còn được kiểm soát bởi chính hệ sinh thái. Một cách khác để nói điều này là các yếu tố bên trong phải chịu tác động từ các vòng phản hồi.

                                  

                                      Chúc Bạn Học Tốt  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )