Em hãy nêu sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng

Question

Em hãy nêu sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-10-16T12:52:52+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:54:09+00:00

  a. Thành lập

  – Từ cơ sở hạt nhân đầu tiên là Nam đồng thư xã, ngày 25/12/1927 Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính thành lập VNQDĐ.

  – Đây là chính đảng theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản, đại biểu cho tư sản dân tộc Việt Nam.

  b. Chương trình hành động

   Chương trình hành động: “Tự do – Bình đẳng – Bác Ái”. Được chia thành 4 thời kỳ: cổ động, bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

   Chủ trương: tiến hành cách mạng bằng bạo lực, giác ngộ lực lượng binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

  – Địa bàn hoạt động: chủ yếu ở Bắc Kỳ còn ở Trung Kỳ và Nam Kỳ không đáng kể.

  c. Hoạt động

  – Tháng 2/1929, VNQDĐ tổ chức ám sát trùm mộ phu Ba danh ở Hà Nội, và bị Pháp khủng bố dã man.

  – Bị động, lãnh đạo chủ chốt của VNQDĐ quyết định dốc hết lực lượng thực hiện cuộc bạo động cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”.

  – Ngày 9/2/1930 khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình… ở Hà Nội có đánh bom phối hợp. Tuy nhiên thất bại nhanh chóng và bị thực dân Pháp đàn áp dã man.

  => Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng thất bại nhanh chóng, song đã cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù của nhân dân Việt Nam đối với thực dân Pháp và tay sai. Hành động yêu nước, tấm gương hi sinh của các chiến sĩ Yên Bái là sự nối tiếp truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.

  0
  2021-10-16T12:54:35+00:00

  a) Sự thành lập :

  Ngày 25/12/1927, Việt Nam quốc dân đảng được thành lập trên cơ sở Nam đồng thư xã, theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản. Lãnh tụ của Đảng là Nguyễn Thái Học….Lúc mới thành lập. Đảng chưa có mục đích, tôn chỉ rõ rệt mà chỉ nêu chung chung là “trước làm dân tộc cách mạng, sau làm thế giới cách mạng:

  b) Hoạt động :

  – Chương trình hoạt động nêu các nguyên tắc của Đảng là : “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”. Chia làm 4 thời kỳ. Thời kỳ cuối là bất hợp tác với giặc, đánh đuổi giặc Pháp, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền, tiến hành cách mạng bằng sắt và máu.

  – Tổ chức cơ sở trong quần chúng rất ít, địa bàn bó hẹp trong một số địa phương ở Bắc Kỳ; Ở Trung Kỳ và Nam kỳ không đáng kể.

  – Tháng 2/1392, Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức ám sát  trùm mộ phu Bazanh ở Hà Nội, bị Pháp khủng bố dã man. Trước tình thế bị động, lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đảng quyết định dốc hết lực lượng thực hiện bạo động cuối cùng ” không thành công cũng thành nhân”.

  – Trong tình thế bị động, Việt Nam quốc dân đảng quyết định dốc toàn lực lượng  tiền hành cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930)  bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại. Kết thúc vai trò lịch sử Việt Nam Quốc dân đảng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )