Em hãy nêu trách nhiệm của mỗi cá nhân hoặc bản thân đối với việc bảo vệ các di sản văn hóa của đất nước.

Question

Em hãy nêu trách nhiệm của mỗi cá nhân hoặc bản thân đối với việc bảo vệ
các di sản văn hóa của đất nước.

in progress 0
Julia 4 tuần 2021-09-06T03:25:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T03:26:57+00:00

  Mỗi cá nhân chúng ta đều cần phải tuyên truyền bảo vệ những di sản văn hoán vì nó là niềm tự hào của người dân việt nam ta với em khi vẫn còn là 1 học sinh em chỉ có thể tuyên truyền với các bạn trong lớp để không ai phá hỏng “niềm tự hào ấy” của chúng ta  

  0
  2021-09-06T03:27:18+00:00

  uá trình hội nhập quốc tế đã có những tác động nhất định, làm thay đổi phương thức tư duy, lối sống của sinh viên theo hướng hiện đại và tích cực, chủ động hơn. Sinh viên nước ta biết thêm nhiều hơn về phong tục, tập quán, văn hóa và con người của các quốc gia trên thế giới. Có điều kiện khám phá thế giới, tiếp thu và làm chủ các tiến bộ khoa học -kỹ thuật hiện đại, tri thức mới…

  Bên cạnh đó, cũng có những hạn chế cần được nhìn nhận và điều chỉnh kịp thời, như: Một bộ phận sinh viên xa rời truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc. Không ít người có thái độ ứng xử, biểu hiện tình cảm thái quá trong các hoạt động giải trí, văn hóa, nghệ thuật; lãng quên, thờ ơ đối với dòng nhạc dân ca, dòng nhạc cách mạng, truyền thống. Bên cạnh đó, chúng ta thấy một hiện tượng đáng báo động của giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng trong việc hội nhập, tiếp thu văn hóa thế giới, du nhập những hoạt động văn hóa tiêu cực, không phù hợp thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Không ít sinh viên đang ngày đêm cuốn vào các trò chơi điện tử, online mang nặng tính bạo lực, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thời gian học tập. Có những người say mê với các ấn phẩm, văn hóa phẩm không lành mạnh, độc hại, dẫn đến những hành động suy đồi đạo đức, vi phạm pháp luật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )