em hãy nhận xét việc thực hiện bổn phận và nghĩa vụ của bản thân đối vs gia đình và tìm biện pháp khắc phục những điều chưa lm tốt

Question

em hãy nhận xét việc thực hiện bổn phận và nghĩa vụ của bản thân đối vs gia đình và tìm biện pháp khắc phục những điều chưa lm tốt

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-07T15:07:03+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T15:08:39+00:00

  Học sinh tự nhận xét gia đình em việc thực hiện bổn phận và nghĩa vụ của bản thân với gia đình chưa: đã chăm chỉ học bài, nghe lời bố mẹ chưa, đã bt tự lập, dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ chưa

  0
  2021-09-07T15:08:44+00:00

  Em nhận thấy, mình đã thực hiện khá tốt bổn phận và nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình. Đó là biết vâng lời ông bà, cha mẹ, giúp đỡ ông bà, cha mẹ khi cần, cố gắng chăm ngoan học giỏi.

  Tuy nhiên, cũng có một số việc cần phải khắc phục như nên biết tiết kiệm tiền cho bố mẹ thay vì cùng các bạn tổ chức đi chơi, nên giúp bố mẹ chỉ em học nhiều hơn, hạn chế đi chơi thay vào đó cố gắng giúp bố mẹ làm việc nhà và học tập…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )