Em hãy phân tích điểm đúng và chưa đúng về lí tưởng sống của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong giai đo

Question

Em hãy phân tích điểm đúng và chưa đúng về lí tưởng sống của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay
Mong mọi người giúp em với

in progress 0
Amaya 44 phút 2021-09-08T16:35:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T16:36:33+00:00

  Điểm đúng

  Biết tìm tòi, sáng tạo những điều mới , tham gia tình nguyện vào những việc tốt giúp ít cho người khác, tự đặt ra mục tiêu cho bản thân…

  Chưa đúng( mình k pk)

  0
  2021-09-08T16:36:43+00:00

  Điểm đúng

  Biết tìm tòi, sáng tạo những điều mới , tham gia tình nguyện vào những việc tốt giúp ít cho người khác, tự đặt ra mục tiêu cho bản thân…

  Chưa đúng 

  làm những điều có thể sẽ làm hại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )