Em hãy phân tích những điều kiện lịch sử dẫn đến phong trào 1936-1939?

Question

Em hãy phân tích những điều kiện lịch sử dẫn đến phong trào 1936-1939?

in progress 0
Mary 4 tuần 2021-11-14T03:10:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T03:11:36+00:00

  * Thế giới: – Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ chiến tranh thế giới mới.

  – Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù là chủ nghĩa phát xít; nhiệm vụ là chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh.

  – Ở Pháp: 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, thi hành một số chính sách tự do dân chủ cho các nước thuộc địa.

  * Trong nước: đời sống nhân dân đói khổ, ngột ngạt.

  0
  2021-11-14T03:11:47+00:00

  Mình trình bày chi tiết trong hình!!!

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha bạn^^

  em-hay-phan-tich-nhung-dieu-kien-lich-su-dan-den-phong-trao-1936-1939

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )