em hãy tìm câu đồng nghĩa trái nghĩa với câu có công mài sắt có ngày nên kim

Question

em hãy tìm câu đồng nghĩa trái nghĩa với câu có công mài sắt có ngày nên kim

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-07-24T21:07:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:09:00+00:00

  Đồng nghĩa: 

  +)Kiến tha lâu cũng đầy tổ

  Trái nghĩa:

  +) Ngồi mát ăn bát vàng

  0
  2021-07-24T21:09:03+00:00

  -Câu đồng nghĩa với “Có công mài sắt, có ngày nên kim”:

    +”Có chí thì nên”

    +”Thất bại là mẹ thành công”

    +”Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”

    +”Nước lã mà vã nên hồ 

     Tay không mà nổi cơ đò mới ngoan.”

  -Câu trái nghĩa:

    +”Há miệng chờ sung”

    +”Ăn không ngồi rồi”

  @Plinhtuha2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )