em hãy tính tỉ lệ % dân số thành thị và nông thôn ở thành phố hồ chí minh qua các năm trong bài 3 bảng 31.3 địa lí 9 trang 116

Question

em hãy tính tỉ lệ % dân số thành thị và nông thôn ở thành phố hồ chí minh qua các năm trong bài 3 bảng 31.3 địa lí 9 trang 116

in progress 0
Aubrey 1 tháng 2021-08-31T13:57:46+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:59:10+00:00

  Trong thời kì 1995 – 2002, ở Thành phố Hồ Chí Minh:

  – Tổng số dân tăng thêm 838,6 nghìn người.

  – Số dân thành thị tăng, số dân nông thôn giảm.

  -> Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh, từ 74,69 % năm 1995 lên 83,82 % năm 2000 và 84,38 % năm 2002, cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )