em hay tóm tắt kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô

Question

em hay tóm tắt kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô

in progress 0
aihong 2 tuần 2021-08-30T16:32:57+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:34:54+00:00

  1. Những kế hoạch năm năm đầu tiên

  a) Bối cảnh

  – Đến năm 1925, Liên Xô cơ bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế => Nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  b) Nhiệm vụ trọng tâm: công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

  Nhiệm vụ công nghiệp hóa được thực hiện theo đường lối ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng: công nghiệp chế tạo máy móc và nông cụ, công nghiệp năng lượng, công nghiệp quốc phòng,…

  c) Quá trình thực hiện:

  – Quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của Liên Xô được thực hiện thông qua những kế hoạch năm năm.

  – Từ năm 1925 – 1941, nhân dân Liên Xô đã thực hiện 3 kế hoạch năm năm:

  + Lần thứ nhất (1928 – 1932).

  + Lần thứ hai (1933 – 1937).

  + Lần thứ 3 được thực hiện từ năm 1937, song, bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức vào năm 1941.

  d) Thành tựu:

  – Kinh tế:

  + Từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu, Liên Xô đã vươn lên trở thành 1 cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

  + Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp với 93% số hộ nông dân và hơn 90% diện tích ruộng đất được đưa vào nền nông nghiệp tập thể hóa. Sản xuất nông nghiệp cũng từng bước được cơ giới hóa.

  Các nhà lãnh đạo Liên Xô đi thăm nhà máy thủy điện Đơ-nhi-ép

  – Văn hóa – giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và tiến tới thực hiện phổ cập giáo dục THCS tại các thành phố lớn.

  – Xã hội: các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại 2 giai cấp lao động là công nhân, nông dân và dội ngũ trí thức XHCN.

  Một lớp học xóa mù chữ ở Liên Xô, năm 1926

  e) Ý nghĩa, hạn chế:

  – Ý nghĩa:

  + Liên Xô bước đầu xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

  + Tăng cường sức mạnh đất nước.

  + Nâng cao đời sống nhân dân.

  – Hạn chế:

  + Xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp.

  + Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

  + Chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )