EM hãy trình bày cơ sở kinh tế – xã hội của xã hội phong kiến phương tây và phương đông

Question

EM hãy trình bày cơ sở kinh tế – xã hội của xã hội phong kiến phương tây và phương đông

in progress 0
Parker 13 phút 2021-09-10T02:41:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:42:22+00:00

  Thời kì phát triển XH PHƯƠNG ĐÔNG : phát triển chậm 

                              XH PHƯƠNG TÂY : Phát triển nhanh chóng 

  Thời kì khủng hoảng XH PHƯƠNG ĐÔNG : SUY VONG KÉO DÀI 

                                    XH PHƯƠNG TÂY : KẾT THÚC NHANH 

  CƠ SỞ KT XH PHƯƠNG ĐÔNG : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP , CHĂN NUÔI 

                   XH PHƯƠNG TÂY : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP , CHĂN NUÔI

  ———— CHO MK CTLHN VÀ VOTE 5 * NHA———-

  0
  2021-09-10T02:43:14+00:00

  Cơ sở xã hội:

  – Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến, đó là:

  + Phương Đông: địa chủ và nông dân lĩnh canh.

  + Phương Tây: lãnh chúa phong kiến và nông nô.

  – Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng địa tô.

  Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây:

  * Phương Đông:

  – Nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.

  – Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn với kĩ thuật canh tác lạc hậu.

  – Ruộng đất chủ yếu nằm trong tay địa chủ. Họ giao cho nông dân lĩnh canh cày cấy rồi thu tô thuế.

  * Phương Tây:

  – Nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.

  – Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong lãnh địa phong kiến, kĩ thuật canh tác lạc hậu.

  – Ruộng đất chủ yếu nằm trong tay lãnh chúa. Họ giao cho nông nô cày cấy rồi thu tô, thuế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )