Em hãy trình bày những hiểu biết của mình về 6 bộ thời vua Lê thánh tông?( người đứng đầu, chức năng và nhiệm vụ của nó)

Question

Em hãy trình bày những hiểu biết của mình về 6 bộ thời vua Lê thánh tông?( người đứng đầu, chức năng và nhiệm vụ của nó)

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-10-06T14:37:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:39:44+00:00

  Đứng đầu mỗi bộ là thượng thư, giúp việc có tả thị lang, hữu thị lang (thời Lý – Trần – Lê) hoặc tham tri (thời Nguyễn). Chức vị hàng thứ ba thời Nguyễn là thị lang.

  Dưới cấp bộ là ty. Đứng đầu mỗi ty là lang trung với viên ngoại lang và chủ sự giúp sức.[1]

  Năm 1089, Lý Nhân Tông bắt đầu đặt các bộ nhưng chưa đủ. Đời Trần có các bộ đặt dưới quyền điều khiển của tướng quốc.

  Đầu thời Lê sơ, có hai bộ là Lại bộ và Lễ bộ[2].

  Đến đời Lê Nghi Dân (1459) triều đình nước Việt được tổ chức dựa theo hệ thống của Trung Hoa mới chính thức đặt đủ Lục bộ.

  Thời Lê Thánh Tông vẫn giữ nguyên và đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của hoàng đế. Các triều đại sau tiếp tục duy trì.

  Quan văn, quan võ được xếp theo 6 bộ: Lại bộ; Lễ bộ; Hộ bộ; Binh bộ; Hình bộ và Công bộ. Đến thời vua Duy Tân, Lễ bộ được thay thế bởi Học bộ.

  Chúc bạn học tốt nhé!

  0
  2021-10-06T14:39:47+00:00

  Bộ Lại: trông coi việc thuyên bổ quan văn, ban thưởng quan cấp, khảo xét công trạng, phong tặng tước ấm, làm những sổ hàng quan lại

  Bộ Hộ: trông coi việc đinh điền thuế má, tiền bạc chuyển thông kho tàng chứa chất,…

  Bộ Lễ: trông coi việc triền phong, tính biểu cho người sống lâu,…

  Bộ Binh: trông coi việc thuyên bổ võ chức, giảng duyệt quân lính, xét người có công, có lỗi về việc binh

  Bộ Hình: trông coi việc hình danh pháp luật, tra nghĩa dâng tấu, duyệt lại những tội nặng án ngờ, xét kĩ những tù giam ngục cấm

  Bộ Công: trông coi việc làm cung điện, dinh thự, xây thành, đào hào, mua vật liệu,…

  * Xl nka mik ko bt người đứng đầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )