Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhậ

Question

Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
( qua văn bản Phong Cách HCM)

in progress 0
Clara 2 tuần 2021-11-26T07:04:36+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-26T07:05:40+00:00

    Trong thời kỳ phát triển và hội nhập, mỗi người Việt Nam phải biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bởi đây là thời kì của sự du nhập và trao đổi văn hóa, nếu không biết giưc gìn bản sắc dân tộc thì nó sẽ bị phai mờ, bị các văn hóa du nhập xâm chiếm, tự đánh mất mình trong thế giới hiện đại. Đồng thời, bản sắc làm nên cái riêng, cái đặc trưng để phân biệt mỗi quốc gia trên thế giới, đó là niềm tự hào cả mỗi dân tộc. Phải biết rằng “Hòa nhập nhưng không hòa tan”, một mặt tiếp nhận những văn hóa tốt đẹp của nước ngoài, một mặt không được lãng quên bản sắc văn hóa dân tộc. Những lễ hội, nhưng cuộc thi dân gian không còn nhận được nhiều sự quan tâm của con người hoặc chỉ mang dáng dấp hình thức. Để giưc gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc, trước hết cần  tổ chức nhiều hơn những hoạt động để tuyên truyền về tầm quan trọng của những giá trị ấy. Đồng thời mỗi người cũng cần  tích cực trau dồi hiểu biết của mình về những giá trị văn hóa tốt đẹp của nước nhà. Như vậy, giữ gìn cái riêng đó không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của mỗi công dân. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )