Em hay viêt thư cho 1ngươi thân đê chia sẻ trai nghiêm về đai dich covid-19băng tiêng anh rôi dich Ra Lưu Y Ko Chép Mang Có Thể Lên Mang Dịch Du

Question

Em hay viêt thư cho 1ngươi thân đê chia sẻ trai nghiêm về đai dich covid-19băng tiêng anh rôi dich Ra
Lưu Y Ko Chép Mang
Có Thể Lên Mang Dịch Dum

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-12T08:34:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:35:09+00:00

  Dear Mai,

  Hi Mai! How are you today ? Today I will tell you about the experience of the Covid-19 pandemic. I feel that the Covid-19 pandemic is very dangerous. It has claimed the lives of tens of millions of people worldwide and infects more than tens of millions of people. I feel very confused and afraid in this terrible pandemic. And I hope all goes well.

                                                                       Wish you peace,

                                                                            $ Ngan $

  Dịch :

  Mai thân mến,

  Chào Mai! Hôm nay bạn thế nào ? Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về trải nghiệm của đại dịch Covid-19. Tôi cảm thấy rằng đại dịch Covid-19 rất nguy hiểm. Nó đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người trên toàn thế giới và lây nhiễm cho hơn hàng chục triệu người. Tôi cảm thấy rất hoang mang và lo sợ trước đại dịch khủng khiếp này. Và tôi hy vọng tất cả sẽ tốt.

                                                                              Chúc bạn bình an,

                                                                                    $ Ngan $

                                         $# Cho mk hay nhất nha !$

                                          $ @ Yuu$

  0
  2021-10-12T08:35:35+00:00

                                                                                                                          January 15

  Hi mom, I miss you so much but I can’t go to your house because of the covid -19 pandemic, remember to stay healthy, I am also very healthy, don’t worry. These days I have always been in the house, nonothing to play. But okay, there are friends on facebook texting me. I want to go out and go to school but I can’t. Is mom at home like me? You have to wear a mask on the street. Every day you have to order food home because you have to limit going to the street. Remember to stay healthy, mom. I love you! Goodbye mom 

                                                                                                                   Sign

  Dịch:

  chào mẹ ,con  rất nhớ mẹ nhưng con không thể đến nhà mẹ được vì đại dịch covid -19 .Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.Con cũng rất khỏe mẹ đừng lo nhé.Những ngày qua con luôn ở trong nhà ,chẳng có gì để chơi cả .Nhưng không sao, đã có những người  bạn trên mạng facebook nhắn tin với con. Con muốn được đi chơi ,đi học lắm ấy chứ vậy mà không được.Mẹ ở nhà có giống như con không? Mẹ ra đường nhớ là phải mang khẩu trang đấy nhé.Mỗi ngày con đều phải gọi thức ăn về nhà vì phải hạn chế ra đường.Nếu mà dịch covid-19 này kết thúc thì con sẽ về nhà thăm mẹ. Nhớ giữ sức khỏe nhé mẹ.Con yêu mẹ!Tạm biệt mẹ
                                                                                                     Kí Tên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )