Em hiểu như thế nào là xã hội chuyên chế?

Question

Em hiểu như thế nào là xã hội chuyên chế?

in progress 0
Natalia 4 tháng 2021-08-16T04:07:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:08:48+00:00

  ⇒ Là xã hội tồn tại trong chế độ chuyên chế cổ đại, trong đó vua là người đứng đầu và có quyền hành tối cao và có 1 bộ máy quan liêu giúp việc thừa hành.

  0
  2021-08-16T04:09:18+00:00

  -Xã hội chuyên chế là những người giàu , quý tộc, vua , ( giai cấp thống trị ) nắm mọi quyền lực 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )