Em hiểu như thế nào là cuộc cách mạng 4.0?

Question

Em hiểu như thế nào là cuộc cách mạng 4.0?

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-08-23T06:02:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:04:03+00:00

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) là sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học.

  0
  2021-08-23T06:04:10+00:00

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0 sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Khái niệm Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 được GS. … Công nghiệp 4.0 nhằm thông minh hóa quá trình sản xuất và quản lý trong ngành công nghiệp chế tạo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )