Em hiểu như thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?

Question

Em hiểu như thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?

in progress 0
Ayla 35 phút 2021-09-10T16:51:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T16:53:18+00:00

  Sống và làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.

       Chúc bạn học tốt!!!!!    

  0
  2021-09-10T16:53:31+00:00

  Sống và làm việc có kế hoạch có nghĩa là luôn sắp xếp nhưng việc phải làm trước làm sau sao cho đúng nhất

  Sống và làm việc có ngăn nắp sẽ giúp cho đời sống trở nên dễ dàng hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )