em hiểu như thế nào về cụm từ”bảy mươi chín mùa xuân”

Question

em hiểu như thế nào về cụm từ”bảy mươi chín mùa xuân”

in progress 0
Arianna 5 tháng 2021-07-17T19:07:50+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T19:09:13+00:00

  Trả lời:

  Cụm từ ‘bảy mươi chín mùa xuân’ có nghĩa là 79 năm cả cuộc đời người, cũng được hiểu theo nghĩa là 79 tuổi, 79 năm tuổi. Cụm từ này đang ám chỉ 79 tuổi đời của Bác Hồ: Vị lãnh tự vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

  0
  2021-07-17T19:09:46+00:00

  Cụm từ ” bảy mươi chín mùa xuân” : chỉ cuộc đời Bác hồ, người đã dành trọn cuộc đời mình để cống hiến cho nền độ lập của đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )