em hiểu thế nào là chính sách cây gậy lớn và đồng đôla ? giúp mk đi ạ ,mk cần lắm

Question

em hiểu thế nào là chính sách cây gậy lớn và đồng đôla ?
giúp mk đi ạ ,mk cần lắm

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-15T19:22:38+00:00 1 Answers 69 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-15T19:24:29+00:00

    Cây gậy lớn là chính sách hai mặt, vừa đe dọa, vừa mua chuộc, trong đường lối đối ngoại của đế quốc 

    Ngoại giao đồng đôla là chính sách bắt buộc sử dụng đồng tiền của của nó khi bạn ở trong nước của nó ko đc sd bất kì đồng tiền nào khác

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )