Em hiểu thế nào là hợp đồng lao động?

Question

Em hiểu thế nào là hợp đồng lao động?

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-09-05T17:49:40+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:50:47+00:00

  Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. “

  0
  2021-09-05T17:50:59+00:00

  Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động các bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động. Trong trường hợp có sự thay đổi của một trong những nội dung chủ yếu về điều kiện lao động thì người lao động có quyền ký hợp đồng lao động mới.
  Chúc học tốt nhé !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )