Em hiểu thế nào là nhà nước pháp quyền? có phải nhà nước nào quản lý xã hội bằng pháp luật đều gọi là nhà nước pháp quyền không? Giải thích? Giúp mình

Question

Em hiểu thế nào là nhà nước pháp quyền? có phải nhà nước nào quản lý xã hội bằng pháp luật đều gọi là nhà nước pháp quyền không? Giải thích?
Giúp mình với ạ!!

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-07-24T18:35:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:36:24+00:00

  -Nhà nước pháp quyền là một nhà nước có cách thức tổ chức và hoạt động hoàn toàn khác các nhà nước độc tài, chuyên chế, nhà nước cai trị. Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đó là hệ thống pháp luật dân chủ, phản ánh công lí, phù hợp với quyền tự nhiên của con người.

  -không phải 

  0
  2021-07-24T18:36:58+00:00

  Nhà nước pháp quyền là một nhà nước có cách thức tổ chức và hoạt động hoàn toàn khác các nhà nước độc tài, chuyên chế, nhà nước cai trị. Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đó là hệ thống pháp luật dân chủ, phản ánh công lí, phù hợp với quyền tự nhiên của con người.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )