em hiểu thế nào là quyền khiếu nại tố cáo của nhân dân

Question

em hiểu thế nào là quyền khiếu nại tố cáo của nhân dân

in progress 0
Mary 5 tháng 2021-07-23T08:55:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:56:56+00:00

  Trả lời:
  Quyền khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ. Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật.
  #duyanhdeptry

  0
  2021-07-23T08:57:30+00:00

  Giải:
  -Quyền Khiếu Nại:Quyền Của Công Dân Của Một Nước Đề Nghị Với Cơ Quan Có Thẩm Quyền Nhằm Xem Xét Lại Các Quyết Định,Việc Làm Của Cán Bộ Công Chức Của Nhà Nước Khi Thực Hiện Công Vụ.
  -Quyền Tố Cáo:Quyền Của Công Dân Của Một Nước Báo Cho Cơ Quan Tổ Chức Cá Nhân Có Thẩm Quyền Biết Về Một Việc Vi Phạm Pháp Luật.

  #HọcTốt!

  #YaPoorBoy.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )