em hiểu thế nào về thư tín , điện thoại điện tín ? pháp luật nhad nước ta quy định như thế nào về quyền được đmr bảo an toàn và bí mật về thư tín , đi

Question

em hiểu thế nào về thư tín , điện thoại điện tín ? pháp luật nhad nước ta quy định như thế nào về quyền được đmr bảo an toàn và bí mật về thư tín , điện thoại toàn

in progress 0
Madelyn 4 tuần 2021-07-11T13:21:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:22:44+00:00

  +Thư tín là văn bản chứa đựng những thông tin mà một người muốn báo cho một (hoặc nhiều) người khác biết.

  +Điện thoại là khái niệm để chỉ loại điện thoại di động thích hợp một nền tảng hệ điều hành di động với nhiều tính năng hỗ trợ tiên tiến về điện toán và có khả năng kết nối với nhiều thiết bị điện tử hiện đại.

  +Điện tín là cách thức truyền thông tin (tin nhắn) không lời thoại. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng hải và hàng không.

  +Thư tín là văn bản chứa đựng những thông tin mà một người muốn báo cho một (hoặc nhiều) người khác biết.

  +Điện thoại là khái niệm để chỉ loại điện thoại di động thích hợp một nền tảng hệ điều hành di động với nhiều tính năng hỗ trợ tiên tiến về điện toán và có khả năng kết nối với nhiều thiết bị điện tử hiện đại.

  +Điện tín là cách thức truyền thông tin (tin nhắn) không lời thoại. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng hải và hàng không.

  0
  2021-07-11T13:22:50+00:00

  Em hiểu:

  →Thư tín là văn bản chứa đựng những thông tin mà một người muốn báo cho một (hoặc nhiều) người biết

  →Điện thoại là khái niệm để chỉ loại điện thoại di động thích hợp một nền tảng hệ điều hành di động với nhiều tính năng hỗ trợ tiên tiến về điện toán và có khả năng kết nối với nhiều thiết bị điện tử hiện đại

  →Điện tín là cách thức truyền thông tin (tin nhắn) không lời thoại. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng hải và hàng không

  Pháp luật nhà nước ta quy định:

  Quyền được bảo đảm đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp nước ta (Điều 73, Hiến pháp 1992)

  → Quyền được bảo đảm đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân có nghĩa là không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại.

  # Lazy warriors

  @Xin ctrlhn ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )