em không biết làm câu b ý 1 với câu c giúp e với ạ:(( em cảm ơn Có hai địa điểm A và B cách nhau 300m. Khi vật thứ nhất đi qua A với vận tốc 20m/s, c

Question

em không biết làm câu b ý 1 với câu c giúp e với ạ:((
em cảm ơn
Có hai địa điểm A và B cách nhau 300m. Khi vật thứ nhất đi qua A với vận tốc
20m/s, chuyển động chậm dần đều về phía B với gia tốc 1 m/s2 thì vật thứ hai bắt đầu
chuyển động đều từ B về A với vận tốc v2 = 8 m/s. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương
từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật thứ nhất qua A.
a. Viết phương trình tọa độ của hai vật.
b. Khi hai vật gặp nhau thì vật thứ nhất còn chuyển động không? Xác định thời điểm
và vị trí gặp nhau.
c. Khi vật thứ hai đến A thì vật thứ nhất ở đâu, vận tốc là bao nhiêu?

in progress 0
Adalynn 4 ngày 2021-12-07T19:14:25+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:16:12+00:00

  Đáp án:

  b) Vật thứ nhất còn chuyển động.

  c) Vật thứ nhất dừng lại tại vị trí 200m.

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình chuyển động của hai vật:

  \({x_1} = 20t – 0,5{t^2};{x_2} = 300 – 8t\) (t < 20)

  Hai vật gặp nhau:

  \({x_1} = {x_2} \Rightarrow 20t – 0,5{t^2} = 300 – 8t \Rightarrow t = 14,4\,\,\left( s \right)\)

  Vật thứ nhất còn chuyển động.

  Vật thứ 2 đến A:

  \({x_2} = 300 – 8t = 0 \Rightarrow t = 37,5\,\,\left( s \right)\)

  Ta có: 37,5 > 20, nên khi vật 2 đến A, vật 1 đã dừng lại, tại vị trí:

  \({x_1} = 20.20 – 0,{5.20^2} = 200\,\,\left( m \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )