Em phải đứng cách xa núi bao nhiêu để tại đó em nghe được tiếng vang của tiếng nói mình biết rằng vân tóc của kk là 340m/s

Question

Em phải đứng cách xa núi bao nhiêu để tại đó em nghe được tiếng vang của tiếng nói mình biết rằng vân tóc của kk là 340m/s

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-11-24T18:41:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:43:36+00:00

  Đáp án:

  \(d = \frac{{34}}{3}m \approx 11,33m\) 

  Giải thích các bước giải:

  Lí thuyết:

  Ta nghe được tiếng vang khi âm truyền đến vách núi dội lại đến tai ta chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai ta một khoảng thời gian ít nhất \(\frac{1}{{15}}s\)

  Áp dụng:

  Gọi d là khoảng cách giữa em và núi.

  Để nghe được tiếng vang của tiếng nói của mình thì thời gian âm truyền đến vách núi và dội ngược lại đến tai em là: \(t = \frac{1}{{15}}s\)

  Quãng đường âm truyền đi được trong thời gian đó là: \(S = 2.d\)

  Áp dụng công thức liên hệ giữa s, v và t ta có:

  \(\begin{gathered}
    S = v.t \Leftrightarrow 2.d = v.t \hfill \\
     \Rightarrow d = \frac{{v.t}}{2} = \frac{{340.\frac{1}{{15}}}}{2} = \frac{{34}}{3} \approx 11,33m \hfill \\ 
  \end{gathered} \)

   

  0
  2021-11-24T18:43:57+00:00

  Mình không hiểu “kk” là gì!

  Bạn viết nghĩa cho mình với

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )