Em phải đứng cách xa núi ít nhất là bao nhiêu để tại đó em nghe được tiếng vang tiếng nói của mình , biết rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 34

Question

Em phải đứng cách xa núi ít nhất là bao nhiêu để tại đó em nghe được tiếng vang tiếng nói của mình , biết rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s

in progress 0
Eliza 4 tuần 2021-11-23T03:09:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:11:14+00:00

  Khi nghe được tiếng vang, âm đã đi được 2 lần quãng đường mà nó đi tới vật chắn. Mà khi âm phát ra đến khi nhận được âm phản xạ tối thiểu là 

  Cần đứng cách vách núi ít nhất:

  340.115:2=11,(3)11,3(m)340.115:2=11,(3)≈11,3(m)

  Đáp số: 11,3m

  0
  2021-11-23T03:11:41+00:00

  Để có tiếng vang trong không khí, thì thời gian kể từ khi âm phát đến khi nhận được âm phản xạ tối thiểu phải bằng 1/15  s. Trong khoảng thời gian 1/15 s , âm đi được một quãng đường là:

  $ s . 340m/s = 22,7m$

  Vậy, để nghe được tiếng vang tiếng nói của mình, phải đứng cách xa núi ít nhất:                 

  $22,7m : 2 = 11,35 m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )