Em sẽ làm gì để bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?

Question

Em sẽ làm gì để bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?

in progress 0
Ximena 3 tuần 2021-08-17T07:10:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:11:21+00:00

  Những việc em sẽ làm để bảo vệ tài sản và lợi ích cộng đồng là:

  + Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt…
  + Không vứt rác, xả rác ra sân trường, nơi công cộng… -> bảo vệ môi trường.

  + Tiết kiệm trong sử dụng điện , nước

  + Có lối sống giản dị

  + Phê phán hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước

  + Tuyên truyền vận động mọi ngươì

  0
  2021-08-17T07:12:02+00:00

  *Các việc làm:

  + Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng.

  + Đấu tranh chống những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước.

  + Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

  + Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt,…… 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )