Em sẽ làm gì để duy trì bảo vệ và phát huy các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương

Question

Em sẽ làm gì để duy trì bảo vệ và phát huy các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương

in progress 0
Sarah 2 tuần 2021-07-12T10:22:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:23:29+00:00

  – Tham quan, tìm hiểu các khu di tích lịch sử.

  – Không trộm cắp, mua bán các di sản văn hóa.

  – Không xả rác bừa bãi ở khu di sản văn hóa. 

  – Tổ chức lao động ở các khu di sản văn hóa thường xuyên.

  0
  2021-07-12T10:24:15+00:00

  –  Thường xuyên tổ chức lao động ở các khu di sản văn hóa. 

  – Tham quan, tìm hiểu các khu di tích lịch sử.

  – Không trộm cắp, mua bán các di sản văn hóa.

  – Không xả rác tại khu di tích ở địa phương

  – Luôn tham gia vào các hoạt động giúp các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương trở lên đẹp đẽ 

  – Bảo vệ các khu di sản văn hóa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )