Em sẽ làm gì để góp phần môi trường và tài nguyên thiên nhiên ? Cái đề nó hơi sai sai ai biết chỉnh lại đề giùm em và trả lời giúp em lun ạ!!!

Question

Em sẽ làm gì để góp phần môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?
Cái đề nó hơi sai sai ai biết chỉnh lại đề giùm em và trả lời giúp em lun ạ!!!

in progress 0
Adalyn 56 phút 2021-09-10T02:26:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:28:07+00:00

  Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

  – Không đốt các chất thải ra ngoài môi trường.

  – Trồng cây xanh.

  – Không xả rác bừa bãi.

  – Sử dụng tài nguyên một cách hợp lí.

  – Tuyên truyền mọi người về bảo vệ môi trường.

  Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2021-09-10T02:28:23+00:00

  Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ? ( Sửa câu hỏi )

  Sử dụng tài nguyên 1 cách hợp lí, ko phung phí,….

  Trồng cây gây rừng, chăm sóc cây,…

  Có ý thức trong bảo vệ môi trường 

  Nhắc nhở và tuyên truyền đến mọi người cũng phải có ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường.

  Có những phản ánh đối với những hành vi phá hoại môi trường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )