em sẽ làm gì nếu trong lớp học có những bạn học sinh có hiện tượng nhất bài nhau và sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra

Question

em sẽ làm gì nếu trong lớp học có những bạn học sinh có hiện tượng nhất bài nhau và sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra

in progress 0
Reese 1 năm 2021-08-09T16:13:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:14:19+00:00

  Em sẽ khuyên bạn không nên làm thế và nói với thầy cô

  0
  2021-08-09T16:14:36+00:00

  Em sẽ nhắc nhở lần đầu nếu bạn không nghe em sẽ nói với giám thị coi thi và kết thúc giờ kiểm tra em sẽ giải thích làm điều ấy là không tốt.
  Gửi bạn 
  #Học tốt
  #TEAM_IQ_2000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )