em thích chi tiết nào nhất trong truyện thầy bói xem voi và nêu ý nghĩa của chi tiết đó

Question

em thích chi tiết nào nhất trong truyện thầy bói xem voi và nêu ý nghĩa của chi tiết đó

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-28T12:23:41+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:25:13+00:00

  Cả 5 thầy không ai chịu nhường ai, khi đưa ra các ý kiến khác nhau về con voi theo cảm nhận riêng của từng người.

  Bằng thái độ ai cũng tin mình đúng, người sau bác bỏ ý kiến người trước, không chịu lắng nghe ý kiến mà đưa ra những phán đoán khác nhau:

  – Ông sờ vòi nhận xét voi sun sun như con đỉa.

  – Ông sờ ngà nhận xét chần chẫn như cái đòn càn.

  – Ông sờ tai nhận xét bè bè như cái quạt thóc.

  – Ông sờ chân nhận xét sừng sững như cái cột đình.

  – Ông sờ đuôi nhận xét tua tủa như cái chổi sể càn.

   ý nghĩa

  dành cho mỗi người. Đừng nên đánh giá sự vật, sự việc một cách phiến diện, cảm tính cá nhân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )