Xenlulozơ là cacbohiđrat thuộc nhóm A. monosaccarit B. polisaccarit C. đisaccarit D. chất béo

Question

Xenlulozơ là cacbohiđrat thuộc nhóm
A. monosaccarit B. polisaccarit
C. đisaccarit D. chất béo

in progress 0
Eliza 2 tuần 2021-07-11T00:34:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:35:54+00:00

  Đáp án:

  $B.$ Polisaccarit

  Giải thích các bước giải:

   – Xenlulozo là cacbohidrat thuộc nhóm Polisaccarit hay còn gọi là nhóm đường đa vì: Xenlulozo gồm các đơn phân là glucozo. Các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết glicozit đặc biệt tạo nên phân tử xenlulozo.

  Chúc bạn học tốt…

  0
  2021-07-11T00:36:04+00:00

  Đáp án:

  B

  Giải thích các bước giải:

  Xenlulozơ là polisaccarit có công thức là $(C_{6}H_{10}O_{5})_n$

  → Cấu tạo từ các đơn phân là các phân tử glucozơ.

  Khi thủy phân đến cùng trong môi trường axit thu đc glucozơ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )