Enzim nào không phân giải được cacbohidrat : A. Prôtêaza B. Xenlulaza C. Amilaza D. Saccaraza Giúp mik với ????

Question

Enzim nào không phân giải được cacbohidrat :
A. Prôtêaza
B. Xenlulaza
C. Amilaza
D. Saccaraza
Giúp mik với ????

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-08-11T19:12:24+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:14:04+00:00

  Bạn tham khảo bài.

  *

  *

  $A.Proteaza$

  enzim-nao-khong-phan-giai-duoc-cacbohidrat-a-proteaza-b-enlulaza-c-amilaza-d-saccaraza-giup-mik

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )