enzim trong nước bọt là gì ? có tác dụng gì với tinh bột? hoạt động tốt nhất trong điều kiện PH và nhiệt độ bằng bao nhiêu?

Question

enzim trong nước bọt là gì ? có tác dụng gì với tinh bột? hoạt động tốt nhất trong điều kiện PH và nhiệt độ bằng bao nhiêu?

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-15T19:28:34+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:29:39+00:00

  Enzim trong nước bọt có tên là Amilaza

  Enzim này sẽ biến đổi tinh bột thành đường mantozơ

  Hoạt động tốt nhất ở điều kiện Ph=7,2 và nhiệt độ khoảng $37^{0}C$ 

   

  0
  2021-09-15T19:29:49+00:00

  – Trong nước bọt có enzyme ptyalin, giúp thủy phân tinh bột trong thức ăn tạo thành các loại đường maltose, glucose.

  – Enzim trong nước bọt hoạt động tốt trong điều kiện pH = 7,2 và nhiệt độ 37 độ C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )