xếp các phân số từ lớn đến bé 43/24; 43/21; 2019/2019; 2010/2018; 2010/2019 ………………………………………………………………..

Question

xếp các phân số từ lớn đến bé
43/24; 43/21; 2019/2019; 2010/2018; 2010/2019
……………………………………………………………………………

in progress 0
Kennedy 16 phút 2021-09-07T11:29:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:30:28+00:00

  Đáp án:

  43/21;43/24;2019/2019;2010/2018;2010/2019

  0
  2021-09-07T11:30:36+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  43/21; 43/24; 2019/2019; 2010/2018; 2010/2019

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )