xếp loại học lực lớp 6a trong kỳ 1 gồm 3 loại giỏi khá trung bình số học sinh trung bình chiếm 2/7 số học sinh cả lớp số học sinh khá bằng 1 1/3 số họ

Question

xếp loại học lực lớp 6a trong kỳ 1 gồm 3 loại giỏi khá trung bình số học sinh trung bình chiếm 2/7 số học sinh cả lớp số học sinh khá bằng 1 1/3 số học sinh trung bình, số học sinh giỏi là 14 học sinh hỏi lớp 6a có bao nhiêu học sinh . chú ý 1 1/3 là hỗn số

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-15T17:36:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T17:37:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ko sao chép nhé

  0
  2021-10-15T17:37:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có `1 1/3=4/3`

   học sinh khá chiếm số phần là

  `2/7×4/3=8/21`

  14 hs giỏi chiếm số phần là

  `1-2/7-8/21=1/3`

  Lớp 6a có số học sinh là

  `14:1/3=14×3=42`(học sinh)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )