xét 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kép thứ nhất chứa 2 cặp gen dị hợp cặp thứ 2 chứa 2 cặp gen dị hợp .Hãy viết các kiểu gen có thể chứa trong hai cặp

Question

xét 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kép thứ nhất chứa 2 cặp gen dị hợp cặp thứ 2 chứa 2 cặp gen dị hợp .Hãy viết các kiểu gen có thể chứa trong hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng trên.

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-11T18:58:59+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:00:42+00:00

  + Gọi các cặp gen lần lượt là Aa, Bb cùng nằm trên cặp 1

   Dd, Ee cùng nằm trên cặp thư 2 

  + viết các kiểu gen có thể chứa trong hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng trên là

  $\frac{AB}{ab}$ $\frac{DE}{de}$ 

  $\frac{AB}{ab}$ $\frac{De}{dE}$

  $\frac{Ab}{aB}$ $\frac{DE}{de}$

  $\frac{Ab}{aB}$ $\frac{De}{dE}$

   

  0
  2021-10-11T19:00:43+00:00

  Đáp án:

  + Các kiểu gen có thể là

  – Hai gen nằm trên 2 NST khác nhau: BbDd

  – Hai gen cùng nằm trên 1 NST: Bd/bD hoặc BD/bd

   

  sai thì cho mình xin lỗi nha

  cảm ơn bạn nhiều

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )