Xét các phép biến hình sau : (I) Phép đối xứng tâm (II) Phép đối xứng trục (III) phép đồng nhất

Question

Xét các phép biến hình sau :
(I) Phép đối xứng tâm (II) Phép đối xứng trục
(III) phép đồng nhất (IV) Phép tịnh tiến theo vecto khác Vecto 0
Trong các phép biến hình trên
A. Chỉ có (I) là phép vị tự B.chỉ có (I) và (II) là phép vị tự
C. chỉ có (I) và (III) là phép vị tự D . tất cả đều là phép vị tự
GIẢI THÍCH RÕ TỪNG ĐÁP ÁN GIÚP MÌNH NHA ^^

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-06T19:32:28+00:00 2 Answers 89 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:33:47+00:00

  Đáp án: hình như là D bạn ạ

   

  Giải thích các bước ,: vì tất cả các phép trên đều là phép vị tự tỉ số k=1

  0
  2021-09-06T19:34:02+00:00

  Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải: 

  (I) Tâm vị tự là tâm đối xứng, $k=-1$ 

  (II) Tâm vị tự là giao của đoạn thẳng nối ảnh, tạo ảnh và trục đối xứng, $k=-1$

  (III) Tâm vị tự trùng ảnh, tạo ảnh.  

  (IV) Tâm vị tự thẳng hàng với ảnh, tạo ảnh.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )