Xét các tế bào có bộ NST là ABD/abd EGH/egh trong quá trình tạo giao tử đều xảy ra trao đổi đoạn tại 2 điểm không cùng lúc ở cặp ABD/abd còn cặp EGH/e

Question

Xét các tế bào có bộ NST là ABD/abd EGH/egh trong quá trình tạo giao tử đều xảy ra trao đổi đoạn tại 2 điểm không cùng lúc ở cặp ABD/abd còn cặp EGH/egh không có trao đổi đoạn thì số loại giao tử tạo thành tối đa là:

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-07-11T13:32:56+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:34:16+00:00

  Đáp án:

   $12$

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{ABD}{abd}$ trao đổi đoạn giữa A, B tạo các loại giao tử: Abd, aBD, abd, ABD.

  $\frac{ABD}{abd}$ trao đổi đoạn giữa B, D tạo các loại giao tử: ABd, abD, abd, ABD.

  Vậy cặp $\frac{ABD}{abd}$ trao đổi đoạn tại 2 điểm không cùng lúc tạo 6 loại giao tử.

  $\frac{EGH}{egh}$ giảm phân không có trao đổi đoạn tạo 2 loại giao tử: EGH và egh

  Vậy số loại giao tử tối đa tạo ra: $2 × 6 = 12$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )